onsdag 24 januari 2007

Blomsterspråk - Nationalmuseum

Från Nationalmuseums utställning Blomsterspråk. En utställning som ser ut att vara väl värd ett besök.

Utställningen är 22 februari 2007 – 27 maj 2007.

Nedan följer tre planscher från utställningen. Vid sidan om planscher av växter visas många oljemålningar av både växter och kända herbalister.


Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Rembrandttulpan, Blomboken, vol. II. Olof Rudbeck d.ä.,1720
Signerad/Signed: SB (Samuel Buschenfelt) och/and W R (Wendela Rudbeck)
Rembrandt tulip, The Flower Book, vol II.
Från Uppsala universitetsbibliotek.


Foto: Hagströmer Biblioteket, Stockholm

Johan Vilhelm Palmstruch, (1770–1811)
Linnea (Linnea borealis), Band I
Linnean tillhör kaprifolväxterna och stammen kryper längs marken i en lång reva. Det var Carl von Linnés gode vän Jan Frederik Gronovius (1686 –1762) som föreslog namnet Linnaea och Linné kompletterade sedan med borealis = nordlig.
Ur Svensk Botanik. Band I–II, Stockholm 1802
Tryckta böcker med handkolorerade kopparstick
Hagströmer Biblioteket, Stockholm


Foto: Erik Cornelius/Hagströmer Biblioteket

George Dionysius Ehret,
Växternas sexualsystem, ingår i Linnés Systema Naturae, 1736
Linnaei methodus plantarum sexualis in Systemae Naturae
Handkolorerat kopparstick
Hagströmer Biblioteket, Stockholm

Mer om utställningen Blomsterspråk

Blomsterspråk . 22 februari 2007 – 27 maj 2007.

Inga kommentarer: