onsdag 4 september 2013

Kulturnatten : Konst från orden mörkret förvanskar till upplevelse

Minnen och möten med Kulturnatten har för mig alltid varit en så kraftig visuell eller ljudlig-upplevelse. Där finns delar av dess själ vi lättare märker.


I conceptual blending mellan perceptionens färg i imaginära rum och de meta-symboler vårt skrivna språk kan den dess djupare mening varaktigt alltid fortsatt format i besökarnas upplevelse och tolkning till sin värld lyftas fram. Vårt språk - Vad vi tror oss ha förstått ovanpå en kanske otrevlig eller tillfredsställande kväll.


Där konstverkets uttryck av vårt kollektiva språks-mening dimensionsreducerad till det begripliga kommer ges en plats klart lagom till 14/9 2013 blev givet Kulturnatten.org. Namnets semantiska kontext i protokollet - webbens kartor - såväl som i mitten uttryckande det direkta språkets enklaste ändå tydligast symbol-konvergens för verkets större sammanhang gör att individen fritt kan lägga sin upplevelse från informationen diekt såväl som aktiverade minnen och förväntan inför kvällen efter en god lunch surfande in för att se dagens webb-konstverk.

lördag 6 juli 2013

Etruskiskt konstverk förstorar betraktaren med detaljerat-djup-perspektiv

Överraskande jämfört med min vanliga erfarenhet av just statyer och stenarbeten från längre tillbaka var jag spontant imponerad av arbetet ändå från den etruskiska geografiskt, kulturellt och tidsmässigt associerad till cirka 1000 - 600 f.v.t. (med en del kulturellt mer förändrat än förväntat angiven period också refererat som gemensam kultur senare och ibland nästan fram till 100 f.v.t. där vi under de sista perioderna har samma inflyttning, handel och kulturell inverkan här som för många andra kulturer runt om Medelhavsområdet från grekerna som med sina båtar åkte runt för att handla, röva och utforska) ett område lokaliserat inte långt från Rom men var väsentligt större än själva staden.:Konstverk jag vid ytligt titt såg på aktuell Wikipedia sig var utan undantag nära min vanliga reaktion och upplevelse. Av och till lite intressant men ej riktigt på nivå med optimerad konst-upplevelse när vi riktat väljer ut enskilda objekt och konstnärer.


En tänkbar orsak jag upplevde dessa på högre nivå än normalt spekulativt inte vill utesluta spelade in reflekterat nu ej betraktade verket är förutom den också relativa skillnaden i hur nött ytan att verket utnyttjar djup ytterst konkret i verk där hög mängd detaljer och upplever jag fysiskt närhet till betraktaren är målet (jämför ex. med statyer på husens exteriör högre upp än runt dörr m.m. som kan ha högt djup men med få detaljer vi uppfattar).


Jag kan se att konstverkets uttrycksspråk - djup, detaljer och sten - tänkbart ger det ett potentiellt verktygsvärde som bakgrund till personers vars påverkan på personer framför dem önskas förstärka. Hade det inte varit för guldets och ädelstenarnas enorma dignitet och uppfattat värde och därmed makt-uttryckande kan jag se att arbeten som dessa kan vara en del av en tron även om så troligt bättre som en mindre del. D.v.s. i vad vi uttrycker besläktat vapensköldar m.m. men med en helhet uttryckande delar i regioner utlokaliserat och med den aktivitetsförstärkning i perceptionen förändring av perspektiv särskilt när detalj-nivån är hög. Aktivitetsförstärkning kan vi jämföra med att uttrycka personen på tronen i större bandbredd relativt hastigheten vi kan lägga data på kanalen. Guld har samma effekt för en tron men effekten av landet och regionernas uttryckt ska ej underskattas även om det kan vara en mindre enkelt detekterad möjlighet för härskare såväl som konstnär. Det finns värde i historien, repeterat, och befintlig kontinuitet som tolkat såväl som en förstärkning mot besökare från regioner som kan se sin region direkt uttryckt där detta dessutom över tiden etablerad en till kanal för att ge härskaren association till regionerna han eller hon erövrat, ärvt eller köpt. Något jag hoppas minnas i framtiden om större aktieägarmöten mot oroande divergenser finns: rätt stol med hög bandbredd och de känner konkret din dominant överlägsna härskar-intensitet.


En fascinerande kontrast relevant bl.a. för stenarbeten är dom egyptiska utsmyckningarna där det platta kan vara oerhört dominant för alla på-ritade snarare än uthuggna eller träarbetade konstverk. De senare saknar dessutom en högre detalj nivå (uteslutande mönster-återkommande komponenter likt tiles eller koncentriska ringar för vilka sarkofager i trä och liknande ibland har många systematiskt återkommande detaljer i ytor och med övergångar men utan särskild detalj nivå rörande ansikte och dylikt).


Om min reaktion är ovanlig mot vad som skulle kunna vara möjligt låter jag bäst vara osagt därför att den italienska konsten när det handlar om statyer, utsmyckningar är vad jag inte kan minnas att besökt utställning av eller medvetet riktat studerat foton av eller har böcker om med foton eller att jag minns ett foto uppmärksammat av just äldre italienska.


Vi avslutar dessutom med denna bild ej relaterat nyheten länkad eller etruskerna utan hittad på Wikipedia's sida för tiles när jag lade till länken till den ovan enklare och snabbare än att gå vidare till översättningen av tiles till svenska jag ej minns just nu.