söndag 28 januari 2007

Konst från Maya

Två fotografier av utsökt trevliga konstverk från mayakulturen. Den första bilden är i public domain medan den andra är creative commons Attribution ShareAlike License v. 2.0. (foto Jacobolus).

Särskilt denna första vas ger mig viss sympati för den olagliga konsthandeln. Att få äga ett föremål som detta skulle vara ytterst tillfredställande.

Konsthantverket nedan är även det utsökt även om det i alla fall hos mig inte ger upphov till samma otrevliga begär att äga för mig själv.

Bilderna finns lagrade på Flickr.

Mer om Maya och mayakonst

Bilderna hittades här i Wikipedia där även mer information finns om mayakulturens konst. Mer om mayakulturen hittas här också i Wikipedian.

Guarana spred sig också

Från Sydamerika kommer även guarana. Guarana är milt stimulerande p.g.a. en hög halt av koffein. Någon väsentlig skillnad mellan guarana och kaffe finns därför inte.

Idag har guarana spridit sig ut över världen som "kosttillskott" och som tillsats till drycker. I bilden nedan syns de bär från guarana som används för att tillverka kosttillskott och tillsatser till drycker:


Foto: Bruno Roots

Inga kommentarer: