måndag 30 juli 2007

Konst i Portugal - Nuno Gonçalves till Nadir Afonso

Nuno Gonçalves kan ju sägas ha format portugisisk konst och den uppmärksammade kan åtminstone förnimma hans inflytade än idag. Gonçalves var aktiv mellan 1450 till 1490.

Tråkigt nog är mycket lite känt om denna mästare. Mest känd torde han vara för paineis de São Vicente de Fora. Sex paneler av ek som prydde ett altarskåp.

En av Nuno Gonçalves paneler
En av panelerna i detalj:

Nuno Gonçalves mästerverk
De sex panelerna hittades under den senare delen av 1800-talet i klostret Saint Vicente de Fora i Lisabon. Valet av trä var ek. Intressant nog vet vi inte med säkerhet att det verkligen är Nuno Gonçalves som skapat detta ypperliga mästerverk.

Under 1500-talet refererade emellertid Francisco de Holanda till att Nuno Gonçalves är konstnären. Något tungt bevis är det knappast men identiteten på konstnären påverkar inte värdet av konst för den verkliga konstälskaren.

Vilka som är avbildade är ingenting som går att föra i bevis. Personen i centrum på den tredje panelen är emellertid troligen Infante Henrique, Duke of Viseu KG eller Henrik Sjöfararen som vi kallar honom i Sverige. Även är tycks barnen till kung João I var avbildade.

Något om Henrik Sjöfararen - Prins av Portugal
Henrik Sjöfararen, 1394 - 1460, var prins av Portugal.


Foto: logicalrealist
(Creativecommons by-nc-nd 2.0)

Han blev känd för sitt aktiva stöd för de upptäcktsfärder portugal gjorde längs Afrikas västra kust och Atlanten. På samma tema grundande han ett skeppsvarv och en skola för kosmografiska och nautiska studier.

Kraftfull realism med flämländska och burgundiska influenser
Vid en ytlig upplevelse av detta mästerverk kan det möjligen tyckas torrt. Men det finns för den djupare personen en kraftfull realism med unika kvaliteter.

Den konsthistoriskt intresserade ser ju också släktskapet med burgunderna och det flamländska. Betrakta t.ex. följande två målningar av Bouts (flamländsk).

Dieric Bouts - Den sista måltiden - 1464-1467

Dieric Bouts - Madonnan och barnet, 1460 - 1465

Även här har vi avbildningar där motivet begränsat med figurer som kan sägas vara statiska. För andra skulle detta vara en begränsning men för dessa konstnärer lyfter det mästaren till en högre nivå.

Jag är svag för de äldre mästarna. Likväl ser jag inte att någon trovärdigt kan argumentera för att Nuno Gonçalves inte hör till de största konstnärer Portugal givit världen. Däremot nog inte bland de största om man lyfter blicken från Portugal.

Museu Nacional de Arte Antiga i Lissabon, Portugal
Altartavlarna finns på Museu Nacional de Arte Antiga i Lisabon, Portugal. Museet grundades 1884: Museu Nacional de Arte Antiga. Så får ni chansen att fräscha upp spanskan.

Nadir Afonso - Det geometriskt manipulativt abstrakta
Nadir Afonso, född 1920 och målar än, vill jag däremot räkna som en de största konstnärerna som vi givits. Nedan ser vi Afonso fotograferad framför sin målning Pouvoirs Surnaturels vid en utställning vid Antonio Prates Gallery i Lissabon, Portugal.


Foto: Maf
(Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5)

Ett budskap från Portugal - Konst är Objektiv och Subjektiv
Kritiskt när hans värde ska bedömas kan man inte stanna vid det föreställande när Afonso ska upplevas. Mästerverket både börjar och slutar i tavlan men har gått längre och kan upplevas även i hans böcker.

Vi har ett perspektiv eller om vi så vill definition av vad konst är. Tolkar vi fritt kan uttrycka hans budskap som att konst är objektiv. Konstnären i sig är däremot alltid subjektiv då något annat är omöjligt. Men konst blir objektiv då den fritt kan tolkas. Din tolkning styrs emellertid av din upplevelse av konstverket. Därmed är konst manipulativ vilket också är ett budskap.

Geometriskt abstrakt konst var han ju knappast först med. Här har vi en gammal arabisk mosaik:

Wikipedia har en stor uppsättning av foton av Nadir Afonsos konst.

Dimas Macedo - Bortglömda Skulpturer
Tunnelbanan i Lissabon gav Tunnelbanan i Stockholm ett verk av Dimas Macedo. En föga känd portugisisk konstnär. Invigdes vid Fridhemsplans station den 25 juni 1997.

En väggmålning i keramik som är 25 meter lång samt en skulptur i terrakotta som föreställer Carl von Linné. Den svenska anknytningen gör att Macedo bör nämnas i alla fall...

Arkitektur i Portugal - Torre de Belém, Lissabon
Torre de Belém byggdes under 1500-talet i denna utsökta gotiska stil. 1983 togs fortet upp på UNESCO:s lista över världsarv.

En vacker detalj:


Foto: IPPAR

Museu Calouste Gulbenkian - Museum med stor konstsamling
Värt ett besök om man är i Lissabon. en omfattande ovärderlig konstsamlingar om än inte särskilt inriktad på Portugal. Bland mycket annat finns en utsökt tapet från Brussel gjord under mitten av det 1600 århundrandet. Materialet är bommul, silke och gold. Ytan: 425 x 500 cm.

I motivet syns bl.a. Vortumnus. Temat är Ovidius Metamorphoses. Metamorphoses var ju Ovidius kanske främsta dikt som går över femton böcker där skapelsen av världen och dess historia beskrivs.


www.museu.gulbenkian.pt

Länkar - Portugal, Konst & Arkitektur
Torre de Belém (engelska)
Nadir Afonso (engelska)
Portugal (svenska)
Portugal (engelska)

Inga kommentarer: