torsdag 11 augusti 2011

WARRIOR: Sabotage och extraherad information?

Tidigare och också i Säkerhetsproblem: Indikerar riktning i korrelation informations-extraktion?

Tidigare problem korrelerade till implementationerna av respektive försök till första stabila plattform av tidiga delar av modell var IT-angrepp för att slå ut OS. Just flow i slutet av en "version" där mman knyter samman den första stabila är kritiskt och vad som behöver ta tid. Dessa angrepp kom unikt mycket direkt i dessa direkt för att störa dem. Det med andra problem som nedslöande av dator bedömer jag med den utökade tidskostnaden för WARRIOR till cirka tre till sex månader.

För WARRIOR säg en vecka innan abonnemang för bredband bröts tog jag ut datorn från internet för att få den att gå i sitt första mål. Det gick utmärkt förutom att vi nu stördes i direkt "lokal GEO" via ljud ytterst riktat.

Kostnaden rent personligen är givetvis extrem då jag i princip tömde kassa. Men samtidigt finns andra risker och problem här där jag inte kan utesluta just att detta berört demokratifrågor. Det genom att förutom den för mig nu framöver viktigare kommersiella aspekten där också flera idella anpassninga är planerade för en bättre värld som kan hjälpa till att öka konvergens mot konceptet Graceful Cute vilket som uttryckt i modell från kunskap om världen indikerar ökad stabilitet och glädje med god ekonomisk utveckling finns efter WARRIOR 0.9 slutfört korrelation i rum inklusive vad som var för sig mindre trovärdigt men samlat inte kan uteslutas indikera att man försöker få kunskap från eller direkt access till äldre papper inkluderande om så fanns namn på personer (när de fanns i lägenhet vilket ej är fallet på "evigheter" i en "alias-form" som dock av och till kan läcka kunskap) engagerade i demokratifrågor.

Jag ogillar detta enormt även om jag trots upprepad riktning (men där riktning också varit spridd) bedömer att sannolikhet för ett av de mer problematiska alternativen som mindre troligt. Vidare uttryckte jag i "språk-intensitet" tillbaka ett antal erbjudande för istället namn på i demokratier till diktaturer rapporterande (ex. flykting-spioneri) där dessa erbjuden gjordes (om än substantiellt givet att dessa dörrar stängdes och jag inte lär röra dessa frågor under all överskådlig framtid från ett information security perspektiv ej i allt korrekta om än i vad ej korrekta lämnar vi för framtiden nästa år eller framåt) i värde för personen givet att direkt GEO gör att de kommer synas snart var mycket stort.

Här lär jag också få informera Säkerhetspolisen även om jag verkligen saknar tid för att seriöst sammanställa det hela där jag också störs av och till riktat just i samband med dator-arbete. Andra liknande åtgärder kan också tänkas göras d.v.s. troligast och enklast media även om man kan tänka sig också om något lite mer otroligt visar sig indikera problem även stickprov av personer följande för att se om problematiska kontakter kan finnas.

Jag är här också chockerad till illamående av hur respektlöst man kan försöka "borra fram" information som kan äventyra personers liv. En del exempel är chockerande till det osmakliga.

Inga kommentarer: