torsdag 1 september 2011

Aftonbladet föredöme för allt media - Det innebär Ansvar

Åter-publicerad från Aftonbladet är ett föredöme för en hel bransch och det innebär ansvar . Relevant här är exemplet på hur man kan använda relativt enkla teckningar för att understryka den underförstådda potensen (här i information warfare)

För debatt i de alltid viktiga demokratifrågorna finns tre artiklar nu publicerade i Nyfiken vital där kritiskt stora Aftonbladet diskuteras:

Man ska dock understryka att ökade risker relaterade till diktaturen Kina vi nu sett växande beror av den ökade möjligheten till positiv förändring. Jag menar att Kina är på väg mot demokrati nu mer intensivt men om kommunistpartiet inte sätter sig och seriöst sätter tidsplan nu gäller att det kan bli ett turbulent slut på diktaturen och det behöver inte dröja länge.

Rörande the hammer en annan anpassning av Culture Concepts skämtsamt kallades 2010 och tidigare 2011 missa heller inte:


Illustration: Hans Husman, Nyfiken vital.

Inga kommentarer: