onsdag 7 september 2011

Kul Teckning - Energikostnaden för Konst

En skämtteckning om konstens hårda arbete jag tecknade och tog med i Fri statistik och data att borra upp till prediktion och analys. En intressant aspekt på konst som datakälla för att förstå språk i energikostnad diskuteras och slutligen jämförd med foto på Flickr vilket kan vara givande att fundera över redan innan man läser avsnittet i artikeln:

"Ett excellent exempel på hur skillnaderna kan skapa nya möjligheter är när vi ställer analys av språk i bild från konst från referensböcker relativt foton på Flickr:Konst - Referensverk

En målning tar ofta mycket lång tid att göra d.v.s. fodrar en hög energikostnad.

En referensbok över konst har motsvarande egenskaper.Foto - Flickr

Ett foto går snabbt att ta.

Energikostnaden för att publicera är låg.


Inga kommentarer: