onsdag 4 september 2013

Kulturnatten : Konst från orden mörkret förvanskar till upplevelse

Minnen och möten med Kulturnatten har för mig alltid varit en så kraftig visuell eller ljudlig-upplevelse. Där finns delar av dess själ vi lättare märker.


I conceptual blending mellan perceptionens färg i imaginära rum och de meta-symboler vårt skrivna språk kan den dess djupare mening varaktigt alltid fortsatt format i besökarnas upplevelse och tolkning till sin värld lyftas fram. Vårt språk - Vad vi tror oss ha förstått ovanpå en kanske otrevlig eller tillfredsställande kväll.


Där konstverkets uttryck av vårt kollektiva språks-mening dimensionsreducerad till det begripliga kommer ges en plats klart lagom till 14/9 2013 blev givet Kulturnatten.org. Namnets semantiska kontext i protokollet - webbens kartor - såväl som i mitten uttryckande det direkta språkets enklaste ändå tydligast symbol-konvergens för verkets större sammanhang gör att individen fritt kan lägga sin upplevelse från informationen diekt såväl som aktiverade minnen och förväntan inför kvällen efter en god lunch surfande in för att se dagens webb-konstverk.

Inga kommentarer: