söndag 2 december 2007

Opkonst - Optisk Konst

Opkonst, optisk konst, som begrep började användes under 1960-talet för en inriktning inom abstrakt konst. Opkonst arbetar med ankla former, linjer och färger och upplevs visuellt manipulativa.

Opkonst är lätt att underskatta. Men det är en form av konst som förtjänar respekt. Tänk på att vi här definierar konst som något som uttrycker eller påverkar känslor. De enkla och rena linjerna tycks för mer kräva mycket av konstnären för att budskapet ska nå fram. Särskilt i opkonstens "renaste" form illustrerad nedan i Intrinsic Harmony av Richard Anuszkiewicz från 1965:

Visuella Illusioner och Manipulation
I opkonst används optiska illusioner som manipulerar hjärnan till att uppfatta det vi ser "felaktigt":

    Att uttrycka eller väcka känslor genom att få oss att se det som inte finns. Eller att inte se det som finns.

Men kan t.ex. i detta skönja politiska kommentarer eller tolkningar. I t.ex. Victor Vasarely verk skapas gång på gång, svart eller vitt tillsammans behändigt inrutat. Från det skapas tolkningar hos betraktaren som inte är verkliga...


Foto: Creando (licens).

Konst behöver inte vara föreställande
Opart, kanske mer ytligt betraktat, kan också ses särskilt som ett koncept där man etablerar konst som fristående föremål oberoende av verkligheten. Konstverket blir en ren upplevelse av en känsla utan något krav på att något motsvarande ska existera.

Krav på en intellektuell tolkning, eller en tolkning utifrån vår erfarenhet av världen, blir inte nödvändig. Känslorna väcks via en visuell retning. Föga förvånande var det under 1960-talet som opkonst nådde sin höjdpunkt och konstformen kan ses som undergrupp till den övriga psykedeliska konsten.

Akiyoshi Kitaoka - Riktigt visuellt manipulativt
Akiyoshi Kitaoka som arbetar på den psykologiska institutionen i Kyoyo, Japan, har skapat en serie bilder som hör till det mest omedelbalt visuellt retande som finns att uppleva på nätet:


På hans hemsida finns ut stort urval av liknande foton:
Akiyoshi Kitaoka. Hans bilder här bör man också ta sig en titt på. Deras påverkan är om möjligt ännu mer omedelbar.

Notera att kommersiell användning av bilderna inte är tillåtet:

The commercial use of this image is not free of charge. Modification of this image for commercial purpose is usually declined. Educational or research use or modification is welcome.

Mer om Opkonst
M. C. Escher. Även om opkonst hade sin storhetstid under 1960-talet skapade Escher vad vi idag skulle kalla opkonst redan under 1930-talet.
Op art. Wikipedia.
Vasarely. Ett till verk av Vasarely.
Official M.C.Escher Website - Virtual Ride. Opkonst i form av filmklipp.
Yoshitaka Amano. Inte strikt opkonst men illustrerar släktskapet mellan opkonst och andra strömningar från 1960-talet.
Strohat. En till konstnär som rör sig in mot opkonst.
Spectraleyes.com.
Abstract Expressionism or abstract expressionism. Artlex.com.
Op art. Lär dig göra din egen optiska konst.

Inga kommentarer: