torsdag 27 december 2007

Vad är konst?

För många är diskussionen om vad konst är det samma som en moraliserade debatt om en tänkt god konst. Här på bloggen försöker vi undvika det och visar upp konst.

Konst är konst som visas upp
Enklast definierar vi här konst som det som visas upp på bloggen. Och innan dess sådant människan skapar som uttrycker konstnärens känslor och/eller påverkar betraktaren. Därmed är konst också kommunikation mellan konstnär och betraktare.

Problematiskt allmänt, liksom inom litteratur, är när man vill ge konstnären företräde till att tolka sin egen konst. Genom att betraktaren är lika viktig för konstverket måste både betraktare och konstnär vara fria att tolka konstverket. Saknas denna frihet är det inte längre konst utan propaganda.

Konst utan konstnär
Fäster man vikt just vid betraktaren gör det också att konst kan vara sådant som "saknar" konstnär. Med saknar konstverket menar vi att "konstnären" inte tänkte sig att de skapade konst. Julbocksmasken nedan är ett bra exempel:


Foto: Jessika Wallin, ©Nordiska museet. Publicerad med tillstånd från Nordiska Museet.

Läs mer om julbocksmasken: En fantastisk Julbocksmask.

Kostnären såg sannolikt inte julbocksmasken som ett konstverk. Istället skapade han ett bruksföremål. Idag är det konst även om det kanske inte var det när den skapades.

Inga kommentarer: