måndag 16 februari 2009

Territorial pissing - Magnugs Nugstafsson på nätet

Appropå mina bloggpostningar:

Hittade jag lite information om konstverket på hemsidan för Konstfack Vårutställning 2008:

Han skriver bland annat:

"I’m focusing more on the energy released from performing graffiti, an energy that comes out in irrational lines and moves based upon instinct and feeling. It may not look or smell so good to the beholder, but pissing feels good, and is necessary for everyone, everywhere."
Från: varutstallning08.konstfack.se/fine-art/magnugs-nugstafsson.html
Datum: 2009-02-16

Konstverket är kanske något konstnären själv upplever som en illustration av de irrationella dragen människan fortfarande bär med sig från sitt förflutna. Det irrationella fyller sällan någon tydlig funktion och blir ofta fel: Överdrivet religiöst intresse, våld på gatorn, drickande m.m.

Inga kommentarer: