torsdag 12 mars 2009

Första levande porträttet av Shakespeare upptäckt?

Många porträtt av Shakespeare finns men tidigare har inget funnits man tror målades under hans livstid. Under 2006 pågick emellertid utställningen "Searching for Shakespeare" på National Portrait Gallery, England, som besöktes av en Alec Cobbe. En av tavlorna (Folger kopian) som ställdes ut var en målning man länge menade var ett porträtt målat av den levande Shakespeare men där man övergivit den idéen redan för cirka 70 år sedan när man upptäckte att målningen ändrats för att mer lika Shakespeare.

Alec Cobbe kände igen Folger kopian som en kopia av en målning han nyligen ärft och som hängde i familjens irländska gods vars konstsamling övergått till stiftelsen Cobbe Collection:

Shakespeare - Cobbe

Undersökningarna av tavlan har letts av Stanley Wells, Shakespeare Birthplace Trust, och pågått under tre år. Nu har man kommit till slutsatsen att det är mycket troligt att tavlan verkligen föreställer Shakespeare och är den levande Shakespeare.

Detta är bevisen

Det gällde att både bevisa att porträttet föreställer Shakespeare och att det målades när Shakespeare var levande med honom som modell. Där menar man sig ha visat att:

1. Porträttet är förlagan till Folger kopian och inte tvärtom.

2. Att tavlan kom till släkten Cobb när deras kusin gifte sig med dottern till barnbarnet efter Shakespeares enda kända patron Henry Wriothesley, 3rd Earl av Southhampton:

Henry Wriothesley 3rd Earl av Southampton

3. Flera andra kopior av tavlan förutom Folger kopian har identifierats. Tre av dessa har oberoende traditioner av att vara porträtt av Shakesepare. Två av traditionerna uppges gå tillbaka så länge att det ligger inom möjligt levande möjligt minne av Shakesepare.

4. Cobbe porträttet har en inskrivning med ett citat av Quintus Horatius Flaccus där han hyllar skådespelet.

Quintus Horatius Flaccus

5. Tekniska undersökningar har genomförts för datering, upptäcka ev. ändringar och andra tecken som kan väcka tveksamheter:

  • Röntgen vid Hamilton Kerr Institute, Cambridge.
  • Professor Peter Klein, Department of Wood Science, Hamburg University, har tittat på trädringar för datering av ramen.
  • Infraröd reflektografi har gjorts av Tager Stonor Richardson.

Hur såg Shakespeare ut?

En fråga som inte tas upp i pressmeddelandet är hur man vet hur Shakespeare såg ut. Fast det vet ingen säkert och risken är därför att det egentligen är någon annan. Att kopior fanns där muntlig tradition finns om att de föreställer Shakespeare talar dock för att det kan Shakespeare men är givetvis inte på något sätt tillförlitliga.

Det finns dock mer som talar för att det verkligen är Shakespeare. Tidigare fanns bara två unika bilder som man med viss trovärdighet menar kan representera hur Shakespeare såg ut. En är ett kopparstick av Martin Droeshout First Folio of 1623:

First Folio

Den andra är en byst i Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon:

Shakespeare Holy Trinity Church

First Folio of 1623 nämner bysten och den måste därför ha funnits innan. Eftersom Shakespeare dog 1616 kan de ha haft viss likhet. Det verkar även troligt att Martin Droeshout arbetat med utgångspunkt från ett porträtt och här finns en del som pekar på att det kanske Cobbe porträttet.

Professor Wells vågar sig rent av på astt datera när målningen ska ha skett: 1610 när Shakespeare var 46 år.

Målningar och statyer av Shakespeare

Konstverk föreställande som Shakespeare National Portrait Gallery, London, ställer eller ställt ut hittar du i bild här:

De gjorde även utställningen där Cobbes kände igen Folger kopian:

Folger kopian hänger i Folger Shakespeare Library:

Studien av Cobbes porträttet leddes av Professor Stanley Wells, The Shakespeare Birthplace Trust, på vars hemsida information om målningen finns:

1 kommentar:

Sara-Vide sa...

Roligt. Han var ganska snygg.

Kolla in min konstnärsblogg, den är lite av en annan karaktär. Men olikhet förnöjer!

/SV


http://www.saravide.se/blogg/