söndag 15 februari 2009

Territorial pissing - Mångdimensionell konst

Jag tyckte Territorial pissing var ett bra och intressant konstverk. Därmed inte sagt att det på något sätt är lämpligt att begå brott för att skapa konst. Att ett brott ens skett är inte säkert och något konkret som pekar på att konstnären om ett brott skett medverkat är inte alls säker. Åtminstone morgonpressen verkar dock utgå från detta liksom kulturministern och SL. Att SL behöver anta det är rimligt så att de inte riskerar att en ev. vandalism uppfattas som accepterad. Deras beslut stödjer jag. Övriga aktörer tycker jag borde ha varit mer försiktiga och tänka efter innan de blir över-affektiva. Det gäller inte minst vår kulturminister som uttryckte sig så här:

"Graffiti är till sin natur illegalt. Det här är inte konst."

Har ett brott skett? Vem begick i så fall brottet?

Att graffiti nödvändigtvis är illegalt är givetvis fria fantasier och inte heller kan eller får en minister stifta lagar, tolka lagstiftning i enskilda fall eller styra myndighetsutövning av lagstiftning. Om ett brott överhuvudtaget skett kan jag inte bedöma. Att säga som SL att brottet är dokumenterat är att ta i. Jag som saknar superkrafter kan inte bedöma om graffitimålningen skett på en vit vägg med tillstånd eller som man äger själv där tillkomsten filmades och där denna film läggs ovanpå film av tunnelbanevagnen. Med tillgång till filmen hade jag om jag önskat kunna arrangera sådan kontroll men det har jag inte. Nu har dessutom filmen rent av tagits bort från mässan. Varken jag eller någon annan vet därför om händelsen överhuvudtaget inträffat.

Även om ett brott skett d.v.s. det verkligen handlar om graffitimålningen av en tunnelbanevagn som tillhör SL (eller jämförbart) behöver det inte innebära att konstnären gjort något fel. Att dokumentera brott som sker utan att medverka har förekommit tidigare inom andra konstformen. Vidare är det mycket vanligt inom media och där kan ju appropå på vår kulturministers ställningstagande Sveriges television nämnas. Inom konst har detta lång tradition inom film och foto men även målad konst. Givet att konstnären, d.v.s. den som gjort filmen, inte tagit initiativ till det ev. brottet är detta ingenting som vi som kultur annat än undantagvis ansett felaktigt.

Konst i många dimensioner

Det som är intressant med Territorial pissing är att konstverket har så många fler dimensioner än vanligt:

  • Graffitimålningen.
  • Inspelningen av händelsen när graffitimålningen sker - Arrangerat eller icke-arrangerat.
  • Reaktionen på mässan hos kulturministern m.fl.
  • Diskussionen i media och uppmärksamheten.

Territorial pissing är en Tesseract.

Territorial pissing: Nyskapande kommentar av Nutid & Dröm

Här gör Territorial pissing något nytt. Konstverket växer nu över tiden ut i andra dimensioner än de rent visuella och upplevelsen hos den som sett graffitimålningen och/eller själva delen av konstverket på plats på utställningen. Nu påverkar konstverket personer som inte ens har påverkats visuellt som har åsikter och relaterar till det.

Territorial pissing är extremt tidsriktigt och en viktig kommentar till vårt samhälle idag. Just skapandet av nyheter för att skapa debatt och att påverka har nämligen snabbt senaste åren blivit inte bara mycket vanligare utan också ett av de viktigaste verktygen för marginaliserade grupper att nå ut. Det kan givetvis ske på ett omoraliskt och manipulativt sätt men det är långt ifrån alltid fallet. I grunden handlar det om att samspela med omvärlden i kommunikation i situationer där man förr antingen valde bort detta eller saknade möjlighet till det.

Mer om Territorial pissing

Territorial pissing ställdes ut på MARKET 2009 (men har nu tagits bort på konstnärens begäran). Mässan beskriver sig som:

"Nordens viktigaste mässa för internationell samtidskonst. En exklusiv mötesplats för den skandinaviska konstscenen på Konstakademien i Stockholm som samlar Nordens ledande gallerier och Nordens främsta konstnärer."

Och att Market är en viktig kommentar till idag via konst råder det nu ingen tvekan om.

Territorial pissing i morgonpressen:

I det här reportaget kan vi läsa mer om galleristen Andreas Brändström som ställer ut konstverket:

Bloggat om Territorial pissing

Jag tog nu och kompletterade här med länkar till mer om territorial pissing från andra bloggar så kommer andras åsikter med. Dessutom hittar du efter det fler bloggpostningar jag gjort efter denna.

Först har vi en småtrevlig blogg på Metrobloggen som jämför händelsen med en hund som torterats som konst. Där finns ett filmklipp idag på Youtube. Något jag funderar på är hur det för Youtube relaterar till MARKET 2009? Om MARKET 2009 ska censurera denna typ av konst bör Youtube börja censurera filmklippen ännu hårdare än man gör idag? Gäller det samma de fria bloggtjänsterna och sociala nätverkssajter? Och hur mycket längre än lagstiftningen bör de gå?

Här har vi en bloggare som pekar på det man kan uppleva som förvånande beteende hos konstfack. Kanske bör man inte helt utesluta att de oroar sig även kring anslag när nu kulturministern blev så snabbt intensivt affektiv direkt när hon såg installationen? Det här är också en av få bloggare som noterat att vi inte vet om någon olaglig händelse begåtts av konstnären (förövrigt behöver ingenting olagligt överhuvudtaget skett):

Här är en bloggare som efterlyser att separationen mellan regering, riksdag och domstol ska tas bort. Regering bör både få utdömma straff, tolka lagstiftning, och lagstifta (eftersom nu påståendet om att graffitikonst måste vara olaglig accepteras) och bestämma vilka kulturella åsikter som är riktiga. Bloggaren som kallar sig Margareth Osju är även upprörd över att DN:s Ingela Lind upplever att kulturministern överreagerat. Själv kan jag uppleva att den här bloggaren snarare överreagerar som vill överge grundläggande segment i demokratin.

Weirdscience.se ger många av de poänger jag givit. Men så är det en nättidning / blogg där skribenterna blivit vana att tänka till och bedöma information. Weirdscience.se håller även i övrigt hög kvalitet och är läsvärd:

Fler bloggpostningar jag gjort om territorial pissing:

Inga kommentarer: