måndag 16 februari 2009

Territorial pissing - Nutidskommentar av dagens media?

Det kan även vara intressant att se territorial pissing som nutidskommentar till just möjligheten som givits till allt fler att skapa nyhet från händelse. Nyhet är givetvis ingenting som ägs av media utan nyhet är när många får kännedom om händelse utan att själva direkt uppleva det.

Här är territorial pissing det "traditionella" "konstverket" d.v.s. graffitimålningen. På det den inspelade händelsen. Från det skapas reaktionen hos betraktaren av filmen även om de inte sett händelsen. Men även nyheten där reaktion nås hos personer som inte ens sett filmen utan (nästan) uteslutande bedömer situationen utifrån vad morgonpressen och televisionen påstår skett.

Läs mer om territorial pissing i min första och större kommentar:

Inga kommentarer: