söndag 25 april 2010

Kan antikens skönhet ge människan kraft att bli mer än vi är och var?

Universidad Carlos III de Madrid berättar om den insiktsfulla och försiktigt mjuka tolkning av den okända mästarens utsökt vackra mosaik - The Three Grace.

Antikens alkemiska mästares ljus står mot en mörka himlen

Ödmjukheten när vi kräver den av oss för att klara att njuta av den fulla utsöktheten förvandlar oss. Orkar vi acceptera konsekvensen av uttrycket kan vi inte flytta blicken utan att våra ögon har öppnats för världens skönhet.

Mästarens magi är stark nog att röra sig från den romerska antiken till dagens ögonblick och transformera oss bättre människor.

Att utveckla konstverk som dessa är dyrt idag och ännu mer kostsam under antiken när dess skönhet bit för bit byggdes upp av vår okända mästare som under knappa omständigheter vandrade det romerska imperiet i ett gagnlöst korståg mot mörker. Människan blev inte bättre då och ännu inte någonsin.

Kanske kan ändå idag en seger nås om mosaikens perfektionism kan ge mänsklighet kraften vi ännu saknar för att skapa en bättre värld.

Inga kommentarer: