onsdag 21 april 2010

Konstgallerier bra att besöka vid psykiska besvär

I ett brittiskt projekt såg man att det är bra att besöka konstgallerier för personer med psykiska besvär. Värdet det gav:

"1. Konstgallerier är en icke stigmatiserande miljö.

2. Besöket gav dem djupare förståelse av konst.

3. Diskussion och att betrakta konst hjälpte dem med känslomässig plåga.

4. Deras allmänna välbefinnande ökade.

5. Kompetens och socialt deltagande ökade."

Konst gynnsamt vid psykiska problem

Inga kommentarer: