lördag 1 maj 2010

Outsider art - Påskkyckling i pastellkrita

Den genomtänkta konsten skapad av den erfarna konstnärens djupa process är det exceptionella värdet och själva symbolen för människans unika förmåga att skapa skönhet. Illustratörens perfektion utan känsla eller djup har också sitt värde i gränssnitt och dylikt.

Vi har en till grupp av konst och illustration som också kan representera skönhet och värde även om det egentligen varken har det reflekterade djupet eller den stilistiska perfektionen. Det naiva uttrycker oreflekterat fritt utan mogen stil och vi kallar det outsider art.

Wikipedia ger en utmärkt definition av outsider art (citatet har förkortats):

The term outsider art was coined by art critic Roger Cardinal in 1972 as an English synonym for art brut, a label created by French artist Jean Dubuffet to describe art created outside the boundaries of official culture.

The English term "outsider art" is often applied more broadly, to include certain self-taught or Naïve art makers who were never institutionalized. Typically, those labeled as outsider artists have little or no contact with the mainstream art world or art institutions.

Nedan har vi ett utmärkt exempel på vad som är ofta inkluderas i vad vi kan säga är just outsider art:

Färgerna förstärktes för att målningen bättre ska synas fotograferad och digitaliserad. Det har dock inte förändrat det unika värdet i målningen d.v.s. känslorna kycklingens öga uttrycker.

Vad vi har i bilden är en påskkyckling jag köpte från två barn utklädda till häxor. Några direkta krav på pengar eller godis fanns inte men jag gav dem några en kronor utan att innan bedöma det konstnärliga värdet av målningen. Här hade jag tur då bilden faktiskt har vissa värden vilket jag upptäckte idag när jag träffade på den. Den har en plats och konstsamlingen, och även om den ensam troligen inte har andra hands värde ska ett sådant inte alls uteslutas som del av en samling där ett gemensamt tema uttrycks.

Betrakta särskilt ögat på kycklingen. Den uttrycker en väldigt speciell känsla - en känsla jag tror barn ofta kan uppleva: Oro över något kycklingen ser. Ett fint exempel på outsider art.

Inga kommentarer: